Zaprojektowane rozporządzenie ma na celu wykonanie delegacji zawartej w ustawie o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, która przewiduje obowiązek składania informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych. Informacje te sporządzane są za rok kalendarzowy i przekazywane w formie dokumentu elektronicznego w terminie do 30 czerwca roku następnego.

Z uwagi na fakt, iż informacja FAT-1 składana będzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formie dokumentu elektronicznego, wzór informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych, w formie dokumentu elektronicznego zamieszczony zostanie w centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych. Informacje przesyłane będą za pomocą interfejsu dostępnego na stronie, której adres podany jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów.

Projektowane przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2016 r.