Zgodnie z tym rozporządzeniem, przeniesienie praw i obowiązków wraz z przemieszczeniem towarów następuje na podstawie Dokumentu Przekazania Towaru, w którym nadawca i odbiorca towarów wypełniają odpowiednie pola w odrębnych sekcjach. Odbiorca potwierdza odbiór towarów nadawcy poprzez odesłanie mu wypełnionej przez siebie kopii dokumentu. Informuje też właściwy kontrolny urząd celny o odebraniu towarów w sposób określony w pozwoleniu. Dokument Przekazania Towaru nie jest przekazywany organom celnym. Wzór Dokumentu określony został w załączniku do rozporządzenia.

W przypadku rozbieżności między towarami wysłanymi a odebranymi, odbiorca wyjaśnia przyczyny rozbieżności z nadawcą i koryguje Dokument Przekazania Towaru. Jeżeli przyczyn rozbieżności nie zostaną wyjaśnione, odbiorca sporządza protokół rozbieżności, który następnie jest przekazywany organowi celnemu wraz z informacją o odebraniu towarów.

Rozporządzenie przewiduje możliwość zwolnienia, za zgodą organu celnego, ze stosowania Dokumentu Przekazania Towaru, jeżeli przeniesienia praw i obowiązków następuje na terenie właściwości miejscowej jednego urzędu kontrolnego. W takiej sytuacji wystarczający będzie dozór celny nad realizacją procedury końcowego przeznaczenia na podstawie ewidencji.

Rozporządzenie ministra finansów z 18 sierpnia 2016 r. w sprawie przeniesienia praw i obowiązków osoby korzystającej z procedury końcowego przeznaczenia (Dz. U. poz. 1294) weszło w życie 20 sierpnia 2016 r.