Projektowana regulacja zastąpi rozporządzenie z 23 czerwca 2010 r. w sprawie wykazu urzędów i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie podatku od gier oraz terytorialnego zasięgu ich działania, które przestanie obowiązywać z dniem 1 kwietnia 2015 roku.

W projekcie została określona także właściwość izb celnych, na których rachunek bankowy lub z których rachunku bankowego dokonuje się wpłat dziennych, dopłat i kar pieniężnych oraz wpłat niektórych opłat, o których mowa w art. 68 ust. 1 ustawy o grach hazardowych.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego