Wysokość cen jest wyższa od progów ustawowych, a zatem firmy wydobywające są zobowiązane odprowadzić podatek obliczony według wzoru zgodnie z art. 7 ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin.

Wskaźniki zostały ogłoszone w obwieszczeniu ministra finansów z 6 lutego 2015 r. (Dz. Urz. MF poz. 10).