MF ogłosił średnią cenę miedzi i srebra za maj

Resort finansów ogłosił średnie ceny miedzi i srebra w maju 2014 r., które mają zastosowanie do obliczenia wysokości stawek podatku od wydobycia niektórych kopalin. Średnia cena tony miedzi za ubiegły miesiąc wyniosła 20.938 zł, natomiast średnia cena kilograma srebra 1893 zł.

W porównaniu do cen obowiązujących w kwietniu ceny miedzi i srebra wzrosły.

Wysokość cen jest wyższa od progów ustawowych, a zatem firmy wydobywające są zobowiązane odprowadzić podatek obliczony według wzoru zgodnie z art. 7 ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin.

Wskaźniki powyższe zostały ogłoszone w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 2014 r. (M. P. poz. 448).

Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WK

Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 12 czerwca 2014 r.

Data publikacji: 12 czerwca 2014 r.