Średnia cena tony miedzi wyniosła 20.597 zł, natomiast średnia cena kilograma srebra 1830 zł.

Wysokość cen jest wyższa od progów ustawowych, a zatem firmy wydobywające są zobowiązane odprowadzić podatek obliczony według wzoru, zgodnie z art. 7 ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin.

Wskaźniki zostały ogłoszone w obwieszczeniu ministra finansów z 4 sierpnia 2015 r. (Dz. Urz. MF poz. 52).

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego