Wydawanie przez ministra finansów interpretacji ogólnych na wniosek jest trybem sformalizowanym, zarówno jeśli chodzi o sposób formułowania wniosku przez samego wnioskodawcę, jak też określenie, kiedy wniosek o wydanie interpretacji ogólnej należy pozostawić bez rozpatrzenia.

Jak wynika z odpowiedzi resortu finansów na interpelację poselską nr 30895, w toku prowadzonego postępowania wyjaśniającego w sprawie złożonych wniosków o wydanie interpretacji ogólnej, bardzo często okazuje się, że wnioski obarczone są wadami formalnymi oraz wymagają uzupełnienia.

Jak informuje minister finansów dość często zdarza się, że podatnicy omyłkowo składają wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej na druku ORD-OG lub składają podanie w innej sprawie. Po wezwania do uzupełnienia braków formalnych okazuje się, że nie chodziło o wydanie interpretacj ogólnej, a nie indywidualnej.

W przypadkach określonych w art. 14a § 4 Ordynacji podatkow wydawane jest postanowienie o pozostawieniu wniosku o wydanie interpretacji ogólnej bez rozpatrzenia. W latach 2012 – 2014 organy upoważnione przez ministra finansów wydały 130 takich postanowień.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównegho Księgowego