Resort finansów przeprowadził prace analityczne dotyczące wprowadzenia systemu opodatkowania nieruchomości opartego całkowicie na wartości nieruchomości, jednakże nie przygotowano projektu ustawy.

Jak wyjaśnił minister finansów, zmiana systemu opodatkowania nieruchomości z obecnego, w którym podstawą opodatkowania jest powierzchnia (grunty), powierzchnia użytkowa (budynki), a w przypadku budowli – ich wartość, na system opodatkowania oparty całkowicie na wartości nieruchomości wymaga uprzedniego opracowania systemu wyceny nieruchomości, jak również uporządkowania ewidencji gruntów i budynków pod względem kompletności i aktualności danych w niej zawartych, a także ksiąg wieczystych jako źródła informacji o właścicielu (posiadaczu), a w konsekwencji – podatniku podatku od nieruchomości.

W celu poprawy jakości informacji w rejestrach został powołany Zespół do spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach. Jednym z zadań zespołu jest analiza obowiązującego systemu podatkowego pod kątem wprowadzenia nowego systemu opodatkowania nieruchomości.

Minister finansów po przedstawieniu powyżej analizy oceni czy takie rozwiązanie będzie korzystne dla podatników podatku od nieruchomości, biorąc pod uwagę również obciążenie podatników innymi daninami publicznymi.