"Funkcjonowanie progu 50-procentowego będzie zmienione, on będzie włączony do nowej reguły, opartej na nowych zasadach europejskich, nowej regule wydatkowej, której założenia przyjęliśmy 10 dni temu i którą, mam nadzieję, przedstawimy Sejmowi na pierwszym posiedzeniu sierpniowym" - powiedział w TVN24 Rostowski.

Zgodnie z przyjętymi w lipcu przez rząd założeniami nowelizacji ustawy o finansach publicznych w stabilizującej regule wydatkowej limit wydatków będzie uzależniony od średniookresowego realnego tempa wzrostu PKB, oczekiwanego poziomu inflacji i ewentualnej zmiany obciążeń fiskalnych. Reguła ma zacząć obowiązywać już przy wyznaczaniu wydatków na 2014 rok i objąć ponad 90 proc. sektora finansów publicznych.

Pierwsze po wakacjach parlamentarnych posiedzenie Sejmu zaplanowano na 28-30 sierpnia.(PAP)

stk/ mki/ jra/