Wiceminister wziął udział we wtorkowym posiedzeniu sejmowej Komisji Finansów Publicznych, która zajmowała się rządowym projektem nowelizacji Ordynacji Podatkowej oraz projektami zmian w ustawach o podatkach dochodowych. Grabowski dodał, że nowelizacja Ordynacji umożliwi wydanie stosowanych rozporządzeń, które zniosą obowiązek posiadania kwalifikowanego e-podpisu.

Wiceminister wyraził nadzieję, że jeszcze w tym tygodniu Sejm zakończy prace nad zmianami w ustawie.
„Dzięki temu jeszcze w tym roku najliczniejsza grupa podatników, osiągających dochody z pracy, czyli składających PIT-37, mogłaby rozliczyć się w formie elektronicznej bez konieczności posiadania podpisu elektronicznego" - powiedział Grabowski po posiedzeniu komisji.

Projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej i ustawy o opłacie skarbowej przewiduje m.in. likwidację obowiązku zawiadamiania urzędu skarbowego o zamiarze składania e-deklaracji. Z opłaty skarbowej mają zostać zwolnione pełnomocnictwa udzielane przez podatnika do podpisywania elektronicznych deklaracji, np. doradcom podatkowym.

Dzięki zmianom minister finansów będzie mógł wydać rozporządzenie, które zniesie obowiązek posiadania bezpiecznego podpisu elektronicznego. Konieczność wykupienia takiego podpisu jest wskazywana jako jedna z głównych przyczyn braku popularności elektronicznych rozliczeń.

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych zakończyła także prace nad projektami zmian w ustawach: o podatku dochodowym od osób fizycznym oraz o podatku dochodowym od osób prawnych, które zwiększają z 50 tys. euro do 100 tys. euro limit odliczeń w ramach tzw. ulgi inwestycyjnej. Zmiana jest częścią antykryzysowego, rządowego „Planu stabilności i rozwoju".

Podwyższony limit miałby obowiązywać w latach 2009-2010. Dotyczyłby małych firm oraz firm, które rozpoczną działalność w latach 2009-2010 a także tych, które zaczęły działać w 2008 r.

Zgodnie z obecnymi przepisami ulga inwestycyjna przysługuje małym, średnim i dużym przedsiębiorcom, ale tym ostatnim tylko w pierwszym roku ich działalności. Polega na możliwości przyspieszonej, jednorazowej amortyzacji (zaliczeniu do kosztów podatkowych) zakupionego środka trwałego, do kwoty 50 tys. euro.

Wiceminister Grabowski zapowiedział, że resort finansów nie planuje objęcia ulgą dużych firm kontynuujących działalność.
Projekt zakłada też zwiększenie do 1,2 mln euro (z 800 tys. euro) limitu przychodów, po przekroczeniu którego firma traci status małego podatnika.

Przewodniczący komisji finansów publicznych Zbigniew Chlebowski (PO) ma wystąpić z prośbą do marszałka Sejmu o włączenie sprawozdań komisji do obecnego porządku obrad Sejmu. Dzięki temu prace Sejmu nad tymi zmianami mogłyby zakończyć się głosowaniem w najbliższy piątek.