Projekt został przygotowany w związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo celne oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wprowadziła pojęcie "czynności audytowe" w miejsce dotychczas stosowanego "postępowania audytowego". Zmiany wprowadzone w projekcie polegają na dostosowaniu obowiązujących regulacji do powyższych przepisów.