Resort finansów dostrzegł problem „szarej strefy" i wprowadził zmiany w przepisach m.in. instytucję odpowiedzialności podatkowej nabywcy za zobowiązania podatkowe w podatku VAT sprzedawcy, które mają być rozwiązaniem przeciwdziałającym nadużyciom w obrocie paliwami – napisał serwis e-petrol w uzasadnieniu nominacji plebiscytu w kategorii Segment hurtowy. MF znalazło się wśród 5 nominowanych, obok m.in. Grupy LOTOS S.A. i ORLEN Paliwa Sp. z o.o. Akcenty 2013 zostaną przyznane firmom i instytucjom, które w minionym roku wywarły znaczący wpływ na rynek paliw w Polsce.

Głosowanie na stronie www.e-petrol.pl trwa do 31 marca 2014 r., wyniki plebiscytu zostaną ogłoszone na początku kwietnia.
Instytucja odpowiedzialności podatkowej nabywcy za zobowiązania podatkowe w podatku VAT sprzedawcy w przypadku dostaw takich towarów jak niektóre wyroby stalowe (nieobjęte mechanizmem odwrotnego obciążenia), paliwa i złoto nieobrobione weszła w życie 1 października 2013 r. na podstawie nowelizacji ustawy o VAT z dnia 26 lipca 2013 r. Umożliwia ona nienakładanie na nabywcę odpowiedzialności podatkowej, w przypadku gdy sprzedawca nie zapłaci podatku VAT.

Jest to możliwe np. gdy nabywca skorzysta z funkcji ochronnej instytucji kaucji gwarancyjnej. Polega ona na tym, że nabywca nie będzie ponosił odpowiedzialności podatkowej, jeżeli kupił towary od podmiotu wymienionego na dzień dokonania dostawy towarów w prowadzonym przez ministra finansów w formie elektronicznej wykazie podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną oraz wysokość kaucji będzie spełniać wymogi ustawowe dla zastosowania przesłanki wyłączającej odpowiedzialność.
Wykaz podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną jest opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów na stronie www.mf.gov.pl.