Składanie e-deklaracji ma być prostsze
 
Zgodnie z obecnymi przepisami podatnik lub płatnik zamierzający składać deklaracje w formie elektronicznej musi m.in. zawiadomić o tym naczelnika właściwego urzędu skarbowego oraz wskazać osobę lub osoby upoważnione do składania deklaracji elektronicznych i podpisywania ich podpisem elektronicznym.

Według Ministerstwa Finansów obowiązki te postrzegane są jako bariera utrudniająca kontakt podatników i płatników w formie elektronicznej z organem podatkowym. W związku z tym resort proponuje zniesienie konieczności zawiadamiania urzędu skarbowego o zamiarze składania e-deklaracji.
Projekt przewiduje wprowadzenie rozwiązania, które ma przyczynić się do zagwarantowania bezpieczeństwa systemu e-deklaracje. Pełnomocnictwa do podpisywania e-deklaracji (oraz odwołania pełnomocnictw) mają być składane do urzędów skarbowych. Minister finansów ma określić wzór pełnomocnictwa oraz wzór zawiadomienia o jego odwołaniu.

Według resortu, upowszechnieniu rozliczeń podatkowych w formie elektronicznej ma służyć też projektowana zmiana w ustawie o opłacie skarbowej. Przewiduje ona zwolnienie z tej opłaty pełnomocnictw udzielanych do podpisywania elektronicznych deklaracji.

Resort finansów chce, by nowelizacja weszła w życie 1 marca 2009 r., co umożliwi podatnikom złożenie w formie elektronicznej zeznań rocznych za 2008 r. Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych mają czas na złożenie deklaracji do końca marca, a podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych do końca kwietnia.
 
 
 
Od marca e-deklaracje bez podpisu elektronicznego
 
Ministerstwo Finansów chce zrezygnować z konieczności posiadania bezpiecznego podpisu elektronicznego przy składaniu e-deklaracji. Zmiany mają nastąpić 1 marca tego roku.
Chcemy spełnić wszystkie wymagania legislacyjne i techniczne, by w marcu podatnicy PIT, którzy nie posiadają bezpiecznego podpisu elektronicznego, mogli złożyć deklarację za 2008 r. przez internet" - poinformowała rzeczniczka resortu finansów Magdalena Kobos.

Zdaniem Ministerstwa Finansów, brak tzw. kwalifikowanego podpisu elektronicznego jest jedną z głównych przeszkód małej popularności elektronicznych rozliczeń z fiskusem. Tymczasem 1 stycznia tego roku została rozszerzona do ponad 80 lista deklaracji podatkowych, które można przesyłać drogą elektroniczną.

Z danych resortu na 1 grudnia 2008 r. wynika, że liczba deklaracji składanych drogą elektroniczną z miesiąca na miesiąc rośnie, jednak jest ich ciągle mało. W styczniu ubiegłego roku w ten sposób podatnicy złożyli 131 deklaracji podatkowych, ale w listopadzie już około 13,5 tysiąca. Dane te dotyczą deklaracji i załączników do nich.

Najczęściej składane drogą elektroniczną są podstawowe deklaracje VAT, czyli VAT-7. Firmy złożyły ich ponad 45,6 tys. Załączników ORD-ZU (uzasadnienie do składanych korekt deklaracji) złożono 4,4 tys., niemal tyle samo deklaracji PIT-11 o zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych pobranych przez płatników.

Według Ministerstwa Finansów, e-deklaracje składa prawie 16 tys. podatników. Zawiadomienia o chęci elektronicznego rozliczania się złożyło ponad 22 tys. podatników.

Wiceminister finansów Andrzej Parafianowicz przyznał w odpowiedzi na interpelację poselską z połowy listopada ub.r., że obowiązek stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego, ze względu na koszty związane z jego stosowaniem, ogranicza dostępność usług świadczonych podatnikom poprzez serwis internetowy www.e- deklaracje.gov.pl