W związku z tym, Konwencja między Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Arabii Saudyjskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokół do tej Konwencji, podpisane w Rijadzie 22 lutego 2011 r. wejdą w życie 1 czerwca 2012 r., natomiast ich postanowienia będą miały zastosowanie od 1 stycznia 2013 r.

Konwencja ma zastosowanie do wszystkich podatków pobieranych od dochodu, włączając w to podatki od zysków z przeniesienia własności majątku ruchomego i nieruchomego, jak również podatki od wzrostu wartości majątku. W przypadku podatków polskich odnosi się to do PIT i CIT, zaś podatkami saudyjskimi, które obejmuje umowa są Zakat, czyli obowiązkowy datek na rzecz wspólnoty muzułmańskiej od posiadanego majątku i podatek dochodowy, włącznie z podatkiem od działalności inwestycyjnej w gaz ziemny.