Wzór metryki i sposób jej prowadzenia określa rozporządzenie wykonawcze. Katalog spraw wyłączonych spod obowiązku prowadzenia metryk spraw nie jest zbyt szeroki.

Czytaj więcej na stronie www.samorzad.lex.pl