W związku ze zmianami w procedurze egzekucji administracyjnej oraz strukturze organizacyjnej SC, Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające przepisy w sprawie nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenie skarbowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 1509).

Dotychczas kara grzywny nałożona w drodze mandatu karnego była wpłacana do kasy właściwego urzędu celnego lub na rachunek bankowy izby celnej. Rozliczanie wpłat odbywało się na poziomie każdej izby celnej.

Obecnie tylko Izba Celna w Krakowie będzie właściwa do dokonywania rozliczeń finansowo-księgowych w ramach Służby Celnej. Po wdrożeniu centralizacji zadań zostaną zlikwidowane rachunki bankowe dla dochodów budżetowych w poszczególnych izbach celnych.

W załączniku do rozporządzenia określono nowy wzór formularza mandatu karnego.

Nowe przepisy wchodzą w życie 1 października 2015 roku.
Formularze mandatów karnych używane dotychczas mogą być stosowane do czasu wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2020 r.