Obecnie kara grzywny nałożona w drodze mandatu karnego jest wpłacana do kasy właściwego urzędu celnego lub na rachunek bankowy izby celnej. Rozliczanie wpłat odbywa się na poziomie każdej izby celnej.

W projekcie zakłada się, że tylko Izba Celna w Krakowie będzie właściwa do dokonywania rozliczeń finansowo-księgowych w ramach Służby Celnej. Po wdrożeniu centralizacji zadań zostaną zlikwidowane rachunki bankowe dla dochodów budżetowych w poszczególnych izbach celnych.

W załączniku do rozporządzenia określono nowy wzór formularza mandatu karnego.

Nowe przepisy wejdą w życie 1 października 2015 roku.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego