Ogółem inspektorom kontroli skarbowej z województwa małopolskiego udało się skontrolować 4168 podmiotów, z czego 3066 prowadzi działalność handlową, 1024 usługową, a 78 pozostałą. Odsetek stwierdzonych naruszeń przepisów wynosił w działalności handlowej 15 proc., w działalności usługowej - 16,8 proc., a biorąc pod uwagę okres prowadzenia działalności - w przypadku działalności całorocznej 15,1 proc., sezonowej - 15,4 proc. Najczęstszymi ze stwierdzonych nieprawidłowości były: nierejestrowanie obrotów na kasie fiskalnej, brak kas fiskalnych pomimo obowiązku ich posiadania, wybiórcze ewidencjonowanie transakcji.

Więcej na ten temat na stronie gazeta.pl - Akcja Urzędu Kontroli Skarbowej zakończona 632 mandatami >>