Dodała, że stanowi to około 87 proc. dopuszczalnego deficytu zapisanego w ustawie budżetowej na 2012 r.

Majszczyk zaznaczyła, że w porównaniu z październikiem deficyt spadł, co jest zgodne z harmonogramem wydatków i dochodów budżetu w tym roku.

Pytana o dochody z podatków, zwłaszcza z VAT, wiceminister wyjaśniła, że w listopadzie były one realizowane zgodnie z oczekiwaniami. Zastrzegła jednak, że wcześniejszych ubytków zapewne nie uda już sie odrobić.

Po październiku tego roku deficyt budżetu sięgnął 97,7 proc. założonego na 2012 r. - wynika z podanego we wtorek przez MF operatywnego sprawozdania z wykonania budżetu państwa. Po październiku br. deficyt budżetu wyniósł 34 mld 206 mln 87 tys. zł. Wydatki państwa do końca października wyniosły 272 mld 239 mln 451 tys. zł, co stanowi 82,8 proc. z zaplanowanych na ten rok 328 mld 765 mln 688 tys. zł; dochody budżetu państwa wyniosły zaś 238 mld 33 mln 364 tys. zł, czyli 81 proc. z zaplanowanych na ten rok dochodów w wysokości 293 mld 766 mln 128 tys.

Zgodnie z przygotowanym przez Ministerstwo Finansów harmonogramem dochodów i wydatków budżetu państwa po październiku deficyt powinien wynieść 34 mld 683,7 mln zł (99,1 proc. planów), ale w listopadzie ma nastąpić spadek do 32 mld 339 mln zł (92,4 proc.). Zgodnie z ustawą budżetową na 2012 r., rok ma zamknąć się deficytem w wysokości 34 mld 999,5 mln zł.

mmu/ pad/