Tymczasem stosowanie instrumentów marketingowych wcale nie musi generować wydatków, a nawet może oznaczać oszczędności. Dzieje się tak w przypadku skutecznych działań służących utrzymaniu dotychczasowych klientów.

Po pierwsze, jak wynika z badań, koszt pozyskania nowego klienta jest kilkakrotnie wyższy niż koszt utrzymania dotychczasowego. Bierze się to z faktu, że znajomość jego oczekiwań oraz specyfiki działalności pozwala oszczędzić czas na obsługę.

Po drugie, stały klient to stabilność przychodów – większość kancelarii podatkowych bazuje na długofalowych umowach, rzadziej zdarzają się jednorazowe zlecenia.

Po trzecie, zadowolony z obsługi klient przekazuje pozytywną opinię na temat doradcy podatkowego kolejnym potencjalnym klientom – na tym polega siła rekomendacji, które stanowią najważniejsze i najcenniejsze źródło nowych zleceń.

Wreszcie po czwarte, znacznie łatwiej poszerzyć zakres obsługi dotychczasowego klienta, niż zawrzeć umowę z nowym.

Wszystkie te elementy potwierdzają, jak duże znaczenie mają wszelkie działania służące budowaniu dobrych relacji z klientem, badanie jego potrzeb i oczekiwań oraz szybka reakcja na nie. Warunkiem dobrych relacji jest sprawna komunikacja z klientem, zapewnienie mu poczucia bezpieczeństwa i pewności, że sprawy jego firmy znajdują się w rękach fachowców.