Akcja „Zostań Ambasadorem 1 proc.” skierowana jest do pracowników biur rachunkowych w całej Polsce. Z końcem marca 2013 roku do około 6 tys. instytucji dotarli doręczyciele InPost z listami zachęcającymi do aktywnego promowania wśród klientów opcji przekazania 1 proc. podatku na dowolnie wybraną i uprawnioną do tego organizację. Patronat honorowy nad kampanią objęło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Do końca kwietnia każdego roku - w ramach rozliczeń z fiskusem – każdy pracujący Polak może, już od 2004 roku, przeznaczyć 1 proc. swojego podatku dochodowego na wybraną organizację pożytku publicznego. Niestety, jak wynika z badań Ministerstwa Finansów, w 2011 roku mniej niż połowa podatników skorzystała z tej możliwości. Według danych MF, łączna kwota 1 proc. należnego podatku - przekazana z rozliczenia za 2011 rok - wyniosła 457,3 mln zł.

Darowizna rzędu niemal 0,5 miliarda złotych trafiła do potrzebujących wsparcia instytucji tylko dzięki inicjatywie 11,2 mln Polaków, którzy przekazali na ten cel średnio 41 zł od osoby. Niewielki wkład jednostkowy, a efekt skali ogromny! Co ważniejsze – swój 1 proc. podatku za 2011 rok odprowadziło na cele społeczne jedynie 43 proc. uprawnionych podatników, co pokazuje ogromny, a niewykorzystany jeszcze w pełni potencjał akcji.

„Jak nie stracić, tylko dobrze ulokować 1 proc. swojego podatku? Odpowiedź jest bardzo prosta – wystarczy przekazać go na wybraną organizację pożytku publicznego. Tutaj możliwości jest wiele. Wszystko zależy od naszej wrażliwości i chęci niesienia pomocy. Na tego typu darowiznę – dla podatników z reguły mało znaczącą, ale dla samych zainteresowanych stanowiącą często jedyną zewnętrzną formę finansowania – czekają tysiące podmiotów. Mamy nadzieję, że InPost chociaż w niewielkiej części przyczyni się do tego, że za 2012 rok budżet organizacji pożytku publicznego powiększy się o kolejne miliony złotych, przekazane przez polskich podatników” – podsumowuje udział w akcji Mieszko Olszewski, brand manager InPost.

Jak dodaje Łukasz Salwarowski, prezes Stowarzyszenia MANKO – „Wierzymy, że prowadzona przez nas kampania ‘Zostań Ambasadorem 1 proc.’ pozwoli rozbudzić świadomość odpowiedzialności społecznej wśród polskich księgowych, którzy będą zwracali swoim Klientom uwagę na możliwość przekazania części podatku na ważny społecznie cel. Jednocześnie dziękujemy wszystkim Partnerom - w tym firmie InPost – za zaangażowanie w tak znaczący dla wielu instytucji projekt”.

Przekazanie 1 proc. podatku jest niezwykle proste! Przy samodzielnym rozliczeniu wystarczy wpisać w odpowiednią rubrykę formularza PIT kwotę stanowiącą równowartość 1 proc. należnego podatku oraz dane instytucji (nazwa i numer KRS), która otrzyma wpłatę. Taki sam schemat obowiązuje w przypadku korzystania z usług biura rachunkowego. Rozliczenie roczne należy złożyć w ustawowym terminie do 30 kwietnia włącznie.