Wczoraj zostało opublikowane rozporządzenie z 29 listopada 2012 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 1382), które zawiera przepisy dotyczące zwolnień na lata 2013-2014.

Limit obrotów, przekroczenie którego skutkuje utratą zwolnienia z obowiązku posiadania kasy rejestrującej przez podatników, którzy kontynuują działalność gospodarczą został obniżony do 20 tys. zł. Tym samym limit ten będzie identyczny jak w przypadku podatników, którzy dopiero rozpoczynają działalność.

W przypadku podatników rozpoczynających działalność w trakcie roku podatkowego, limit 20 tys. zł będzie określany w proporcji do okresu prowadzenia działalności obligującej do stosowania kas rejestrujących. Obecnie limit ten jest stosowany niezależnie od tego, czy podatnik rozpoczął działalność w pierwszym, czy czwartym kwartale roku.

Zakres przedmiotowy zwolnień został określony w załączniku do rozporządzenia.

Nowe przepisy wchodzą w życie 1 stycznia 2013 r., ale podatnicy, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie w 2012 r., w celu określenia limitu uprawniającego do korzystania ze zwolnienia z ewidencjonowania w 2013 r., nie będą stosować do jego wyliczenia proporcji do okresu prowadzenia działalności. Obowiązywać ich będzie limit 20 tys. zł w skali całego 2012 r.

Podatnicy, którzy korzystali ze zwolnienia do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia oraz nie będą mieli prawa do dalszego korzystania ze zwolnienia na podstawie nowych regulacji zostaną zobligowani do rozpoczęcia ewidencjonowania z dniem 1 marca 2013 roku.