Zgodnie z prawem Unii Europejskiej przepisy o zamówieniach publicznych powinny stosować tzw. „instytucje prawa publicznego". Instytucja taka musi spełniać, zgodnie z dyrektywą 3 cechy: a) być osobą prawną, b) być zależną od państwa, c) być utworzoną w celu zaspokajania potrzeb powszechnych o niekomercyjnym charakterze.

Zobacz: Nowe regulacje ułatwią działalność w SSE >>

Spółki zarządzające specjalnymi strefami ekonomicznymi, zdaniem Konfederacji Lewiatan, nie spełniają trzeciego warunku. Nie zostały bowiem utworzone w celu zaspokajania potrzeb powszechnych, które są potrzebami ogółu, a charakter niekomercyjny to inny, niż związany z prowadzeniem działalności gospodarczej. Specjalna strefa ekonomiczna działa wyłącznie na ustawowo wydzielonym obszarze i kieruje działania do podmiotów, które uzyskały zezwolenie administracyjne na funkcjonowanie w jej obszarze, co wyłącza powszechność zaspokajanych potrzeb. Zaspokajane przez strefę potrzeby są stricte biznesowymi, a więc mają komercyjny (przeciwny od wskazywanego w dyrektywie) charakter.

Senatorowie podzielili w tej kwestii stanowisko Konfederacji Lewiatan.