Lewiatan nie chce monopolu Poczty Polskiej na przesyłki do organów podatkowych

Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan postuluje wprowadzenie możliwości nadawania przesyłek rejestrowanych do organów podatkowych z zachowaniem wymaganych przez polskie prawo terminów w placówkach wszystkich operatorów pocztowych, a nie tylko Poczty Polskiej.

W propozycjach zmian Ordynacji podatkowej znalazł się zapis, żeby w odniesieniu do przesyłek nadawanych spoza terytorium Unii Europejskiej, termin takiej przesyłki uważany był za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało otrzymane przez polską placówkę pocztową operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy - Prawo pocztowe.

Lewiatan uważa, że zmiana taka jest zasadna i pożądana, jednak powinna zostać rozszerzona Termin złożenia pisma powinien być również uważany za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej każdego operatora pocztowego. Na zmianie tej skorzystaliby zarówno obywatele jak i budżet państwa.

Zdaniem ekspertów Rady Podatkowej wyeliminowałoby to występowanie negatywnych skutków procesowych dla przedsiębiorców, którzy, nie mając świadomości konieczności nadania przesyłki z zachowaniem wymaganego przez prawo terminu w placówce pocztowej Poczty Polskiej, składali pisma w placówce innego operatora pocztowego.

Proponowana zmiana przyczyniłaby się do rozwoju nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki, w tym również rynku usług pocztowych, co przełoży się na wpływy do budżetu państwa - usługi powszechne świadczone przez Pocztę Polską są zwolnione z opodatkowania VAT, a realizowane przez operatorów pocztowych, którzy nie mają statusu operatora wyznaczonego - nie podlegają zwolnieniu z tego podatku (23 proc. VAT).

Opracowanie: Jolanta Mazur, RPE WK

Źródło: www.konfederacjalewiatan.pl, stan z dnia 25 sierpnia 2014 r.

Data publikacji: 25 sierpnia 2014 r.