Pytanie

Od maja zatrudniamy osobę na stanowisko managera (umowa o pracę). Osoba ta mieszka teraz w Niemczech i wynegocjowała, że opłacimy koszty jej przeprowadzki. Od firmy przeprowadzkowej otrzymamy fakturę VAT.
Czy należy potraktować to jako przychód pracownika?

Odpowiedź

Pokrycie kosztów przeprowadzki, jako świadczenie ponoszone za pracownika, stanowi jego przychód ze stosunku pracy.

Uzasadnienie

Świadczenie w postaci pokrycia kosztów przeprowadzki, jako świadczenie ponoszone za pracownika, stanowi jego przychód ze stosunku pracy zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej u.p.d.o.f. Gdyby na pokrycie kosztów przeprowadzki nie zdecydował się bowiem pracodawca musiałby tego dokonać samodzielnie pracownik, z własnych środków.

Takie świadczenie leżało więc w interesie pracownika, gdyż stanowiło ono realne przysporzenie majątkowe (korzyść), którego efekt jest uchwytny w jego majątku. Korzyść ta może wystąpić w dwóch postaciach: prowadzić do powiększenia aktywów, albo do zaoszczędzenia wydatków, co może być następstwem świadczenia rzeczowego lub w formie usługi. W wyniku takiego świadczenia w majątku pracownika nie pojawia się wprawdzie realny dochód ale zaoszczędzenie wydatków, które musi być traktowane na równi z przyrostem majątku. Co istotne menedżer skorzystał ze świadczenia oferowanego przez pracodawcę w pełni dobrowolnie (tak Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 8 lipca 2014 r., K 7/13). Kwotę dofinansowania przeprowadzki należy zatem doliczyć do przychodu pracownika.

Należy przy tym zauważyć, ze świadczenie takie w przypadku pracowników nie może korzystać ze zwolnienia od podatku przewidzianego dla przeniesienia służbowego (art. 21 ust. 1 pkt 14 u.p.d.o.f.), o przeniesieniu służbowym można bowiem mówić jedynie w przypadku służb mundurowych czy nauczycieli.
Podobne stanowisko wyrażono m.in. w interpretacji ministra finansów z 12 września 2014 r., ILPB2/415-670/14-4/WM.

Odpowiedź pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego