Firma KPMG okazała się bezkonkurencyjna pod względem liczby biegłych rewidentów z polskimi licencjami oraz liczby zatrudnionych przy audycie. Na kolejnych pozycjach uplasowały się EY (lider pod względem przychodów z czynności rewizji finansowej i liczby czynności rewizji finansowej w JZP) i PwC.

Tuż za podium znalazła się firma Deloitte, która okazała się bezkonkurencyjna, jeśli chodzi o przychody z czynności rewizji finansowej w JZP oraz ogólną liczbę czynności rewizji finansowych. Warto zaznaczyć, że awans na piątą pozycję rankingu zanotowała firma PKF Consult, która w tegorocznym zestawieniu wyprzedziła BDO.

Zwycięzcą tegorocznego Rankingu Audytorów spółek giełdowych została firma Deloitte, która przebadała ich najwięcej. Zdobywca drugiego miejsca, KPMG - przebadała z kolei największe podmioty notowane na GPW. Ostatnia na podium znalazła się firma EY Polska.

Tuż za nim znalazły się PwC ex aequo z PKF Consult. Obu firmom do podium zabrakło zaledwie 0,2 punktu. Wysoka pozycja w rankingu firmy PKF to efekt m.in. pozyskania PGNiG. Firma przebadała też największą liczbę giełdowych debiutantów.

Zdaniem Ewy Jakubczyk-Cały, prezes PKF Consult, na kształtowanie się rynku audytorskiego w najbliższym czasie wpływ będą miały m.in. zwiększenie ryzyka firm audytorskich i pracochłonności rewizji w JZP, co z kolej może wpłynąć na zmniejszenie liczby podmiotów uprawnionych do badania i na wzrost cen za usługi w tym segmencie rynku.

W 2014 r. firmy audytorskie sprzedały usługi za przeszło 2,5 mld zł. To o 4,5 proc. więcej niż rok wcześniej. Sprzedaż udało się zwiększyć prawie co drugiej firmie. Ok. 84 proc. rynku pozostaje w rękach „wielkiej czwórki”. Systematycznie maleje natomiast rola samego audytu. W ubiegłym roku łączna sprzedaż była o 1,1 proc. niższa niż przed rokiem, a sam udział przychodów z audytu w przychodach ogółem obniżył się o 2 punkty procentowe, do 37 proc. Dla porównania, pięć lat temu wskaźnik ten wynosił 44 proc.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Biegłego Rewidenta