Przedłużenie czasu trwania kontroli jest teraz możliwe w kilku przypadkach. Po pierwsze, jeżeli w toku kontroli zostanie ujawnione zaniżenie zobowiązania podatkowego w wysokości przekraczającej równowartość 10 proc. kwoty zadeklarowanego zobowiązania podatkowego, jednak nie niższej niż 500 zł. Po drugie, w przypadku zawyżenia straty w wysokości przekraczającej równowartość 50 proc. kwoty zadeklarowanej straty, jednak nie niższej niż 2,5 tys. zł. Po trzecie - w przypadku ujawnienia faktu niezłożenia deklaracji pomimo takiego obowiązku.

Dotychczasowe przesłanki to zaniżenie zobowiązania przekraczające 10 proc. bez limitu kwotowego oraz niezłożenie deklaracji. Nowością jest też zawyżenie straty.

Utrzymane zostały podstawowe maksymalne okresy prowadzenia kontroli w jednym roku kalendarzowym. U mikroprzedsiębiorców kontrola nie może przekraczać 12 dni roboczych, u małych - 18 dni, u średnich – 24 dni. W największych firmach kontrola może natomiast trwać maksymalnie 48 dni roboczych.

Więcej na temat kontroli przeczytasz w następujących procedurach:
- Czas trwania kontroli podatkowej u przedsiębiorców, która przedstawia skutki wyczerpania czasu kontroli przez kontrolujących,
- Sprzeciw kontrolowanego przedsiębiorcy, która ma na celu przybliżenie możliwości wniesienia sprzeciwu i czynności przy jego rozpatrywaniu,
- Ustanowienie osoby reprezentującej kontrolowanego, która prezentuje kolejność czynności w celu ustanowienia osoby reprezentującej podatnika w trakcie kontroli podatkowej.

LEX Navigator Procedury Podatkowe - realna pomoc w interpretowaniu skomplikowanych przepisów podatkowych oraz radzeniu sobie z niejednolitą praktyką podatkową. >>