Wiceminister nie podzielił zawartych w zapytaniu poglądów w kwestii nieuznania wszystkich komitetów wyborczych za jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które uznawane są za podatników podatku CIT.

Komitety wyborcze, tworzone przez organizacje społeczne, stowarzyszenia i wyborców, posiadające odrębność organizacyjną założyciela, autonomię w sferze majątkowej i odrębne organy zarządzające do występowania na rzecz i w imieniu komitetu wyborczego, których działania lub zaniechania mogą być przypisane komitetowi wyborczemu spełniają kryteria zakwalifikowania do jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, do których stosuje się przepisy podatku dochodowym od osób prawnych.

Natomiast realizacja przez komitety wyborcze partii politycznych lub koalicyjne komitety wyborcze celów statutowych partii lub koalicjantów, brak samodzielności finansowej oraz ograniczona samodzielność występowania w obrocie prawnym nie pozwala na uznanie tych komitetów za odrębnych od partii politycznych podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego

Dowiedz się więcej z książki
CIT. Komentarz. Podatki i rachunkowość
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł