Ostatnia zmiana pochodziła z lipca 2016 r., kiedy to zdecydowano się na wprowadzenie działu, w którym grupowane są środki na wsparcie rodziny. Projekt, nad którym obecnie trwają prace, dotyczyć ma paragrafów związanych z tzw. pakietem paliwowym oraz nowym podatkiem od handlu.

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z zastrzeżeniem, że paragraf 023 będzie obowiązywał z mocą od 1 września 2016 r., natomiast rozdział 75658 – z mocą od 1 sierpnia 2016 r.