To pierwsze szkolenie w nowej formule warsztatowej skierowane było do prokuratorów z terenu apelacji gdańskiej i białostockiej, pracowników Kontroli Skarbowej, funkcjonariuszy Policji, CBŚP i ABW z obszaru wskazanych Prokuratur Apelacyjnych. W trakcie zajęć praktycznych szczególny nacisk położono na współpracę organów i służb w ramach prowadzonych postępowań.

Podczas szkolenia omówiono najistotniejsze problemy prawne pojawiające się w toku prowadzenia postępowań dotyczących oszustw podatkowych, co stanowiło wprowadzenie części praktycznej w postaci warsztatów. W trakcie zajęć praktycznych uczestnicy otrzymali zawiadomienie o przestępstwie w sprawie związanej z oszustwem podatkowym, a ich zadaniem było prawidłowe ustalenie stanu faktycznego i takie przeprowadzenia postępowania karnego i kontrolnego, aby w maksymalny sposób zabezpieczyć interesy finansowe Skarbu Państwa. Podczas podsumowania warsztatów, omówiono pojawiające się w trakcie rozwiązywania kazusu problemy faktyczne i prawne.

Omówiono także problematykę przeciwdziałaniu praniu pieniędzy pochodzących z oszustw podatkowych. Ta część miała też charakter warsztatowy. Uczestnicy ocenili szkolenie jako nowatorskie i niezwykle przydatne, a także wskazywali na zasadność kontynuowania tej formy szkoleniowej. W związku z pozytywnym odbiorem tej formy szkolenia, zaplanowane zostały jego kolejne edycje.

Dowiedz się więcej z książki
VAT. Wybór orzecznictwa
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł