Nowa ordynacja powinna wskazywać ustawodawcy pewne kanony tworzenia prawa podatkowego. Przede wszystkim należy wyraźnie zrównoważyć w niej pozycję podatnika i organów podatkowych, gdyż dotychczasowe nowelizacje ordynacji raczej pogarszały pozycję podatnika - czytamy w opinii prof. Henryka Dzwonkowskiego dla "Rzeczpospolitej". Profesor jest autorem projektu zmian w Ordynacji podatkowej, który przedstawił na konferencji naukowej w Sejmie w styczniu. Posłowie nie podjęli jednak nad nim żadnych prac.

Więcej na ten temat w dzisiejszej "Rzeczpospolitej" >>>