W związku z wejściem w życie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym znacząco poszerzono kompetencje Komisji Nadzoru Audytowego (KNA) w zakresie nadzoru nad firmami audytorskimi badającymi sprawozdania finansowe jednostek zainteresowania publicznego (JZP). W celu przygotowania KNA do realizacji bezpośrednich zadań nadzorczych wobec firm audytorskich badających JZP niezbędne jest już obecnie pozyskanie informacji.

Przekazane informacje pozwolą ustalić firmy audytorskie podlegające bezpośredniemu nadzorowi KNA, wybrać firmy audytorskie do pierwszego planu kontroli oraz dokumentacje badania, które będą analizowane podczas kontroli. Ponadto, informacje umożliwią KNA sporządzenie wykazu firm audytorskich badających JZP, który posłuży JZP w ramach procedury wyboru firmy audytorskiej do badania.

KNA do 11 sierpnia 2017 r. czeka na informacje dotyczące przychodów firm audytorskich badających JZP oraz wykazy przeprowadzonych przez nie badań ustawowych sprawozdań finansowych JZP.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów