Umowa podpisana podczas konferencji „Ułatwienia dla Biznesu 2014+", która odbyła się w Ministerstwie Finansów, zakłada upoważnienie KIG do wystawiania, jako samodzielny podmiot, uniwersalnych (zwykłych, niepreferencyjnych) świadectw pochodzenia towarów wywożonych z Polski. Jest to jedno z działań podejmowanych przez Służbę Celną wspierających legalną działalność polskich podmiotów gospodarczych, dokonujących obrotu towarowego z zagranicą.

Podczas konferencji przedstawiono także zagadnienia m.in. z zakresu zmian prawnych i organizacyjnych w obszarze podległym Służbie Celnej planowanych w 2015 r., deregulacji zawodu agenta celnego, ułatwień w portach morskich i krajowej odprawie scentralizowanej. Panel podatkowy dotyczył podatku VAT i zmian w przepisach z zakresu podatku akcyzowego, które także zostaną wprowadzone w przyszłym roku.

Obecny na spotkaniu wiceminister finansów Jarosław Neneman podkreślił, jak dużym wyzwaniem jest przestępczość związana z podatkiem VAT i przypomniał, że aby przeciwdziałać wyłudzeniom w branży stalowej, w 2014 r. wprowadzono odwrócony VAT na pręty. Zauważył jednak, że nie jest to remedium na wszystkie problemy i należy tu być bardzo ostrożnym. Wiceminister dodał, że innym rozwiązaniem było wprowadzenie tzw. solidarnej odpowiedzialności podatkowej oraz zapowiedział dalsze zmiany przeciwdziałające nieuczciwej konkurencji.

Przedstawiciele firmy PricewaterhouseCoopers zaprezentowali raport z badania przeprowadzonego wśród przedsiębiorców, które miało na celu identyfikację istniejących w polskim prawie celnym oraz podatkowym (VAT, akcyza, przepisy proceduralne) barier biurokratycznych, których wyeliminowanie może przyczynić się do ułatwienia i uproszczenia realizacji obowiązków przedsiębiorców w zakresie transakcji importowych i eksportowych.