Jak zauważa Jarosław Grabarczyk, autor tej publikacji, wątpliwości związane z opodatkowaniem przychodów z nieodpłatnych świadczeń powodowane są przede wszystkim cywilistycznym charakterem pojęcia „nieodpłatne świadczenie” oraz brakiem jego legalnej, podatkowoprawnej definicji, co stwarza różne możliwości interpretacyjne w procesie stosowania przepisów prawa podatkowego. Kwestia jest bardzo ważna, ponieważ w grę mogą wchodzić różnorodne zdarzenia prawne, brak zaś jednoznacznego ustalenia treści owego pojęcia wywołuje niepewność co do istnienia w danym przypadku obowiązku podatkowego.

Książka "Opodatkowanie przychodów z nieodpłatnych świadczeń" stanowi zaprezentowanie spójnej i konsekwentnie rozwiniętej koncepcji, pozwalającej na precyzyjne wyznaczenie granic opodatkowania tych świadczeń, co niewątpliwie budzi najwięcej kontrowersji. W szczególności owa koncepcja umożliwia stwierdzenie, czy zaistnienie danego stanu faktycznego skutkuje powstaniem przychodu z nieodpłatnych świadczeń, a jeżeli tak - jak należy ustalić jego wysokość.

W opracowaniu omówiono między innymi:
• istotę dochodu osiągniętego z tytułu otrzymania nieodpłatnego świadczenia,
• źródła nieodpłatnych świadczeń, które mogą skutkować opodatkowaniem,
• problemy związane z określeniem wartości tych świadczeń.

  Książka "Opodatkowanie przychodów z nieodpłatnych świadczeń" dostępna jest w księgarni internetowej Profinfo >>

Jarosław Grabarczyk - doktor nauk prawnych; wieloletni pracownik administracji podatkowej specjalizujący się w problematyce podatków dochodowych; obecnie pełni funkcję zastępcy kanclerza Uniwersytetu Łódzkiego.