Ma to miejsce w przypadku przedawnienia zaległości na podstawie ww. przepisów w związku z art. 118 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. Decyzje o umorzeniu bądź odmowie umorzenia naliczonych składek członkowskich są podejmowane w drodze uchwał Krajowej Rady Doradców Podatkowych.