Spotkają się tam wybitni przedstawiciele doktryny i praktyki z 10 krajów świata, w tym doradcy podatkowi. Konferencja jest adresowana zarówno do teoretyków, jak i praktyków prawa podatkowego, a jej celem jest m.in. identyfikacja prawnych standardów, trendów i wyzwań na etapie tworzenia projektów aktów prawnych, a także ocena obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Międzynarodowy charakter tego spotkania pozwoli na przegląd i porównanie ustawodawstwa podatkowego obowiązującego w różnych państwach. Będzie też okazją do wspólnego poszukiwania odpowiedzi na pytanie, czy harmonizacja polityki fiskalnej w Unii Europejskiej jest potrzebna i możliwa.

 

Jak komentuje Tomasz Michalik, przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych: „Dyskusja na temat kierunków rozwoju ustawodawstwa podatkowego jest dla nas interesująca i ważna nie tylko dlatego, że w przyszłości będziemy stosować w praktyce nowe przepisy, ale także z uwagi na zaangażowanie samorządu w stanowienie polskiego prawa podatkowego. Dlatego z ogromną przyjemnością włączamy się w to wydarzenie. Nie bez znaczenia jest również fakt, iż jednym ze współorganizatorów spotkania jest Uniwersytet Łódzki, z którym nasza Izba współpracuje od wielu lat, m.in. patronując niedawno utworzonemu kierunkowi studiów II stopnia – „Prawo podatkowe i rachunkowość”.

 

Obok KIDP przy konferencji współpracują: Międzynarodowe Biuro Dokumentacji Podatkowej w Amsterdamie (Holandia) – International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD) oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Podatkowe - International Fiscal Association (IFA). Organizatorami wydarzenia – poza Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego, są: Fundacja Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych i Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Rolę partnerów konferencji pełnią: Ernst & Young oraz Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, a wsparcia finansowego udzielili partnerzy (Ernst & Young, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna), sponsorzy (Urząd Miasta Łodzi, TPA Horwath, Wiedza i Praktyka, Wolters Kluwer), a także darczyńcy (NAU Broker Ubezpieczeniowy Sp. z o.o., Ryszard Wasiak i dr Kristof Zorde). Konferencję objęto honorowym patronatem Marszałka Sejmu Ewy Kopacz i Prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego i Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 

Rejestracja na konferencję możliwa jest do 7 października 2013 r. Więcej informacji oraz formularze rejestracyjne znajdują się pod linkiem: Tax Legislation >>>