Jeśli więc regionalny oddział nie pobiera opłat za szkolenia, nie ma przeszkód, aby na takich samych zasadach korzystali z nich doradcy z innych regionów – tak stanowią przepisy Zasad Etyki Doradców Podatkowych.

Aby umożliwić doradcom podatkowym wywiązanie się z obowiązku stałego podnoszenia kwalifikacji regionalne oddziały KIDP muszą zorganizować w każdym roku kalendarzowym różne formy formy podnoszenia kwalifikacji (w praktyce są to przede wszystkim szkolenia), w ilości równoważnej dwuletniemu minimum podnoszenia kwalifikacji.

Od każdego regionalnego oddziału zależy, na jakich warunkach finansowych odbywają szkolenia – zarządy podejmują decyzję o wysokości opłat za szkolenie, w tym zwolnieniu doradców z takich opłat.

Książka  "Ustawa o doradztwie podatkowym. Komentarz" dostępna jest w księgarni internetowej Profinfo >>

Każdy doradca podatkowy, wykonując obowiązek stałego podnoszenia kwalifikacji, zobowiązany jest do uzyskania minimum 32 punktów w okresie następujących po sobie dwóch kolejnych lat, przy czym w jednym roku należy uzyskać minimum 8 punktów. Przykładowo za jedną godzinę wysłuchanego wykładu, prelekcji lub podobnej formy można zdobyć 1 punkt. W przypadku gdy tego typu forma kształcenia jest zakończona testem lub doradca bierze udział w warsztatach tematycznych lub seminarium z zajęciami praktycznymi za każdą godzinę uczestnictwa może uzyskać 1,5 punktu.