Nastąpi to podczas IV Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych, w których udział wezmą delegaci wyłonieni przez walne zgromadzenia 16 regionalnych oddziałów KIDP.

Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych to najwyższy organ Izby i reprezentacja wszystkich doradców. Odbywa się raz na cztery lata, a w czasie jego trwania padają istotne decyzje dotyczące funkcjonowania i organizacji samorządu zawodowego, a także samych doradców.

Przygotowania do IV Zjazdu rozpoczęły się jeszcze w ubiegłym roku, kiedy podczas walnych zgromadzeń w regionalnych oddziałach KIDP, doradcy podatkowi wybrali delegatów. To oni w trakcie Zjazdu wybierają nowe organy Krajowej Izby Doradców Podatkowych, w tym nowego Przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych (KRDP) oraz przyjmą program działania KIDP w latach 2014-2017.

Zobacz: Doradcy podatkowi wybierają delegatów na IV Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych >>>

Program działania Krajowej Izby Doradców Podatkowych na IV kadencję, to duże wyzwanie stojące przed najbliższym Zjazdem. Wśród innych ważnych decyzji, jakie podejmie Zjazd będzie ustalenie wysokości składki członkowskiej, a także zmiany w Statucie Izby oraz zasadach etyki zawodowej. Zawód doradcy podatkowego czekają wkrótce zmiany w związku z realizowanymi pracami nad II transzą deregulacji, która zakłada ułatwienie dostępu do 91 profesji, w tym doradcy podatkowego.

Zobacz: Doradca podatkowy także bez praktyki w urzędzie skarbowym >>>

Zdaniem dotychczasowego Przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych, Tomasza Michalika – „Jednym z najważniejszych celów IV Zjazdu będzie określenie roli i zadań samorządu zawodowego w perspektywie najbliższych lat w związku z prawdopodobną nowelizacją ustawy o doradztwie podatkowym, a więc przyjęcie odpowiedniej strategii i taktyki”. Projekt ustawy deregulacyjnej przewiduje dereglamentację wybranych czynności doradztwa podatkowego. Oznacza to, że jeśli ustawa zostania przyjęta w obecnie proponowanym kształcie, wówczas także osoby niebędące doradcami, a więc osoby lub podmioty nieprzygotowane do wykonywania tej roli, niezwiązane zasadami etyki i niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia będą mogły np. prowadzić księgi podatkowe czy sporządzać deklaracje i zeznania podatkowe. A to zdaniem obecnego Przewodniczącego „tworzy ryzyko dla bezpieczeństwa obrotu, zobowiązań podatników oraz nadużywanie przepisów prowadzących do obniżania wpływów Skarbu Państwa”.

Zobacz: Doradcy podatkowi nie zostawili suchej nitki na projekcie deregulacji >>>

Deregulacja doradztwa podatkowego jest ostro krytykowana >>>

I Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych odbył się w dniach 26-27 stycznia 2002 r., czyli sześć lat po uchwalaniu ustawy o doradztwie podatkowym, co miało miejsce 5 lipca 1996 r. Wprowadzenie ustawy uregulowało zawód doradcy podatkowego, który z woli ustawodawcy jest zawodem zaufania publicznego, a zasady jego wykonywania zapewniają ochronę zarówno interesu obywatela - podatnika, jak i interesu publicznego.

Zobacz także:

IV Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych podejmie decyzję w sprawie składek >>>