Krajowa Izba Biegłych Rewidentów pracowała nad usprawnieniem systemu umożliwiającego wypełnienie formularza P11 za pośrednictwem strony www.kibr.org.pl. Teraz formularz jest jeszcze bardziej przejrzysty i użyteczny. Zmniejsza także prawdopodobieństwo popełnienia błędu przy wypełnianiu sprawozdania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Wypełniając formularz można np. skorzystać z pojawiających się podpowiedzi dotyczących m.in. słownika rodzajów wydawanych opinii, formy organizacyjno-prawnej jednostki czy nazwiska kluczowego biegłego rewidenta (po wpisaniu numeru biegłego rewidenta w formularzu pojawią się wszystkie niezbędne informacje). Aby skorzystać z elektronicznego formularza wystarczy zalogować się na profil biegłego rewidenta na stronie internetowej samorządu. Na profilu będzie dostępna także historia wszystkich złożonych w przeszłości sprawozdań za pośrednictwem internetowego konta biegłego rewidenta – dzięki temu biegli rewidenci będą mogli w kolejnych latach korzystać z wprowadzonych raz informacji i aktualizować jedynie zmienne dane.

Sprawozdanie do końca lutego

Przypominamy, że elektroniczny formularz to wsparcie w procesie wypełniania sprawozdania. Wszystkie podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych powinny dostarczać wydrukowane sprawozdania (osobiście lub za pośrednictwem poczty) do biura KIBR do końca lutego 2016 r.