Projekt szkoleniowy ma na celu przygotowanie regionalnych liderów szkoleń, którzy nauczą się, jak w efektywny sposób przekazywać dalej biegłym rewidentom wiedzę o stosowaniu Międzynarodowych Standardów Badania w praktyce. Do programu zgłoszonych przez regionalne oddziały zostało 28 osób. Teraz w dwóch grupach wezmą udział w pięciodniowych wyjazdowych warsztatach. Zajęcia dla pierwszej 14 osobowej grupy rozpoczęły się 16 stycznia 2017 roku a druga grupa zacznie zajęcia 30 stycznia 2017 roku.

11 stycznia odbyło się pierwsze, inauguracyjne szkolenie dla uczestników zorganizowane przez władze samorządu. Spotkanie miało na celu wprowadzenie do Międzynarodowych Standardów Badania. Prowadzący szkolenie Krzysztof Burnos, prezes KRBR oraz Barbara Misterska-Dragan, zastępca prezesa KRBR, zwrócili uwagę na kluczowe zmiany w standardach oraz na zagrożenia i obszary, na które powinni w trakcie warsztatów zwrócić uwagę ich uczestnicy. Ewa Sowińska, zastępca prezesa KRBR i przewodnicząca Komisji ds. szkoleń, z kolei wyjaśniła uczestnikom ideę szkoleń i dalszą ich rolę w przekazywaniu wiedzy o MSB w regionach.