Zaproszeni eksperci w trakcie sześciogodzinnego spotkania opowiedzą między innymi, o wpływie oczekiwanych zmian regulacyjnych na kwestie obligatoryjnego doskonalenia biegłych rewidentów, o ostatniej aktualizacji Wytycznych metodyczno-organizacyjnych na rok 2017 oraz o planach szkoleniowych samorządu na 2018 rok.

Uczestnicy usłyszą także, jak aktualnie funkcjonuje rynek obligatoryjnych szkoleń dla biegłych rewidentów w Polsce. Prezentacja będzie stanowiła wstęp do dyskusji na temat oczekiwań i strategii odnośnie szkoleń organizowanych przez KIBR ze szczególnym uwzględnieniem roli Centrum Edukacji KIBR. Omówione zostaną także wybrane projekty szkoleniowe Banku Światowego.