Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw to ponad 50 sesji plenarnych, dyskusje, warsztaty i spotkania z ekspertami. Tegoroczna edycja odbywać się będzie pod hasłem "Nauka - Biznes - Samorząd. Razem dla gospodarki". To szansa na poznanie najlepszych praktyk i możliwość pogłębienia wiedzy, jak optymalizować koszty w firmie, doskonalić zarządzanie czy zabezpieczyć firmę na wypadek niewypłacalności kontrahenta.

Zaangażowanie KIBR w kongres wiąże się ze specyfiką profesji biegłych w Polsce. Większość spośród ponad 1,5 tysiąca firm audytorskich, zatrudniających łącznie kilkadziesiąt tysięcy osób, lokuje się właśnie w obszarze małych i średnich przedsiębiorstw.

– Stąd decyzja o wsparciu wydarzenia. Chcemy zachęcić małe i średnie przedsiębiorstwa audytorskie do stałego rozwoju swoich kompetencji i doskonalenia zawodowego – wyjaśnia Krzysztof Burnos, prezes KRBR.

Uczestnicy wezmą udział w panelach dyskusyjnych poświęconych prężnie rozwijającym się firmom, które łączą biznes, kulturę i samorząd na rzecz rozwoju gospodarki kreatywnej. Na zainteresowanych tym, jak prowadzić swoją firmę w sposób innowacyjny, czekają wydarzenia dotyczące inteligentnego rozwoju, współpracy z nauką i klastrami czy rozwoju nowych technologii. Uczestnicy poszukujący możliwości optymalizacji kosztów, czy wsparcia w biznesie, będą mogli wziąć udział w panelach, które pozwolą im dowiedzieć się, jak doskonalić procesy marketingowe czy szukać finansowania rozwoju działalności.

- Samorząd chce być stale obecny na znaczących konferencjach, seminariach czy debatach krajowych i międzynarodowych. A nasze zaangażowanie w Kongres to element realizacji zadań wynikających z programu działania przyjętego na ostatnim Krajowym Zjeździe Biegłych Rewidentów - podkreśla Barbara Misterska-Dragan, wiceprezes samorządu biegłych rewidentów.

Kongres odbędzie się w dniach 12-14 października. Po raz pierwszy w nowym Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objęła Komisja Europejska, a Wysoki Patronat - Parlament Europejski. Jak co roku wydarzeniu towarzyszyć będą Targi Usług i Produktów dla MŚP oraz program "Samorząd, który wspiera MŚP". Udział w Kongresie jest bezpłatny. Rejestracja uczestników oraz ramowy program dostępne są stronie ekmsp.eu.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Biegłego Rewidenta