Wraz z pierwszym KIBR – ALERTEM Izba uruchomiła zapowiadany system powiadomień o bieżących i istotnych zmianach w przepisach dla biegłych rewidentów. W tym pierwszym można przeczytać o Krajowym Standardzie Rewizji Finansowej 200. Łatwy do pobrania ze strony KIBR plik liczy niespełna pięć stron najważniejszych informacji dotyczących wprowadzonych zmian prawnych w omawianym obszarze. Dokument trafi do biegłych również w biuletynie, poprzez Twittera oraz za pośrednictwem tablic informacyjnych w oddziałach regionalnych. Każdy biegły może się z niego dowiedzieć, od kiedy zmiany zaczną obowiązywać, czego standard dotyczy, jakie wprowadza definicje, co jest jego istotą, i wreszcie, gdzie można go znaleźć – informuje Barbara Misterska Dragan. Alert stanowi zwartą i łatwą do przyswojenia pigułkę najważniejszych informacji.

KIBR – ALERT. Szybka informacja dla biegłych

Nowe regulacje, a zwłaszcza implementacja Międzynarodowych Standardów Badania, wymuszają zapotrzebowanie na rzetelną informację i interpretację coraz bardziej dynamicznych zmian w przepisach – dodaje Tomasz Zielke, członek Komisji, odpowiedzialny za opracowanie merytoryczne materiałów. Dlatego nad przygotowaniem KIBR – ALERTU czuwa Komisja ds. Standaryzacji. Dzięki ich opracowaniom biegli dostają zwięzłą, i co ważniejsze, merytorycznie sprawdzoną informację na temat najważniejszych, bieżących zmian. KIBR – ALERT oszczędzi żmudnego monitorowania i rejestrowania licznych zmian prawnych. To dlatego, że osoby odpowiedzialne za jego funkcjonowanie, będą przygotowywać swoje opracowania w sposób ciągły. Izba liczy, że łatwiejszy dostęp do wykładni przepisów zapewni wysoki poziom przygotowania biegłych do ich zadań.

Uruchomiony system powiadomień KIBR nie tylko ma usprawnić i przyspieszyć obieg informacji dotyczącej zmian w przepisach, ale z czasem pomoże stworzyć swoistą bazę wiedzy. Pierwszy KIBR – ALERT można pobrać z działu aktualności strony internetowej Izby. Kolejne alerty znajdą już wkrótce swoje stałe miejsce na stronie www.


Dowiedz się więcej z książki
Zmiany w ustawie o rachunkowości + Ustawa o rachunkowości. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł