Obecnie państwa członkowskie UE mogą stosować stawkę obniżoną nawet do 5 proc. w odniesieniu do dwóch wyraźnie wyróżnionych kategorii produktów w ich kraju. Niektóre państwa członkowskie stosują również szczególne odstępstwa, pozwalające na kolejne obniżone stawki.

Jak wynika z komunikatu KE, oprócz stawki podstawowej VAT, wynoszącej 15 proc., państwa członkowskie miałyby teraz możliwość wprowadzenia:
•    dwóch odrębnych stawek między 5 a 15 proc.
•    jednej stawki ustalonej na poziomie od 0 do 5 proc.
•    stawki 0 proc. dla towarów zwolnionych z VAT („stawka zerowa”).

KE tłumaczy, że obecny skomplikowany wykaz towarów i usług, do których można stosować stawki obniżone, zostanie uchylony i zastąpiony nowym wykazem produktów (np. broni, napojów alkoholowych, tytoniu i gier hazardowych), do których zawsze należy stosować stawkę podstawową w wysokości 15 proc. lub więcej. Aby zabezpieczyć dochody publiczne, państwa członkowskie muszą również zagwarantować, że średnia ważona stawek VAT będzie wynosiła co najmniej 12 proc.

KE zapewnia dodatkowo, że w ramach nowego systemu wszystkie towary, do których obecnie stosuje się stawki inne niż podstawowa, nadal będą korzystać z takich stawek.
 

Pakiet VAT 2018 Adam Bartosiewicz Pakiet VAT 2018. Sprawdź więcej >>