W komunikacie z 6 grudnia 2011 r. Komisja Europejska zapowiedziała szeroko zakrojoną reformę unijnego systemu VAT. Jednym ze środków stworzenia systemu tego podatku dostosowanego do jednolitego rynku ma być powołanie fachowej grupy doradczej.

Grupa ekspertów ustanowiona przez KE ma być organem doradczym przy przygotowywaniu aktów ustawodawczych i innych inicjatyw politycznych w dziedzinie VAT. Wśród zadań grupy wymieniono również przekazywanie szczegółowych informacji na temat praktycznego wdrażania aktów ustawodawczych i innych inicjatyw politycznych UE w dziedzinie tego podatku.

Grupa składa się maksymalnie z 40 członków powoływanych z organizacji i osób prywatnych na okres 2 lat. Członków powołuje Dyrektor Generalny ds. Podatków i Unii Celnej, zaś jej przewodniczącym jest przedstawiciel Komisji.

Współpraca z Komisją będzie miała charakter konsultacji we wszystkich kwestiach związanych z przygotowywaniem i wdrażaniem przepisów UE w zakresie VAT.