KE: unowocześnienie prawodawstwa w zakresie VAT

W Dzienniku Urzędowym UE została opublikowana Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie nowelizacji przepisów o podatku VAT w celu pobudzenia jednolitego rynku cyfrowego (Dz. U. UE C 153 E, s. 135).

Parlament wskazał na fakt, że obecnie obowiązujące przepisy prawne, a w szczególności załącznik III do dyrektywy 2006/112/WE, stanowią przeszkodę na drodze do rozwoju nowych usług cyfrowych. Uważa, ze stawki podatku VAT nakładane na książki uwypuklają niedociągnięcia obowiązujących przepisów. Przypomnijmy, że państwa członkowskie mają prawo stosować obniżone stawki VAT na dostawy książek, zaś książki w formacie elektronicznym są objęte podstawową stawką w wysokości co najmniej 15 proc. Zdaniem Parlamentu jest to "dyskryminacyjne" traktowanie, które hamuje rozwój tego segmentu rynku.

W rezolucji wskazano, że aby umożliwić rozwój jednolitego rynku cyfrowego prawo UE mogłoby zezwolić państwom członkowskim na czasowe stosowanie obniżonej stawki VAT w odniesieniu do usług świadczonych drogą elektroniczną dotyczących treści kulturalnych.

Nowa kategoria załącznika nr III do dyrektywy 2006/112/WE mogłaby obejmować świadczenia usług online, takich jak telewizja, muzyka, książki lub prasa.

Parlament wezwał Komisję do zbadania możliwości nowelizacji przepisów, aby umożliwić od 1 stycznia 2015 r. pobieranie podatku VAT w państwie członkowskim nabywcy.

Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WKP

Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 7 czerwca 2013 r.

Data publikacji: 7 czerwca 2013 r.