Agresywne planowanie podatkowe polega na wykorzystywaniu aspektów technicznych systemu podatkowego lub rozbieżności pomiędzy dwoma systemami podatkowymi w celu zmniejszenia zobowiązania podatkowego. Wśród jego skutków Komisja wskazała podwójne odliczenia i podwójne nieopodatkowanie tj. gdy dochód nie jest opodatkowany w państwie źródła i jest zwolniony z opodatkowania w państwie stałego pobytu.

W zaleceniu Komisja wskazała na ograniczenia w zakresie stosowania przepisów mających na celu unikanie podwójnego opodatkowania. Państwa członkowskie powinny zadbać, by podpisując umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i odstępując od opodatkowania danej pozycji dochodu w jednym z państw umawiających się, dochód ten był opodatkowany na terytorium drugiej strony umowy.

Państwa członkowskie powinny poinformować Komisję o środkach podjętych w związku z niniejszym zaleceniem. Komisja zapowiedziała, że w ciągu 3 lat zostanie opublikowane sprawozdanie na temat stosowania niniejszego zalecenia.