Z powodu rozbieżności w systemach podatkowych państw członkowskich UE fundusze venture capital napotykają na problem podwójnego opodatkowania. Taka sytuacja prowadzi do opóźnień w inwestowaniu kapitału, a także wiąże się z dodatkowymi kosztami dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Komisja Europejska podjęła decyzję o przeprowadzeniu konsultacji, które pomogą znaleźć konkretne problemy podatkowe, a także ocenić czy ich rozwiązanie wymaga zmiany przepisów. Zasadniczym celem jest obniżenie kosztów ponoszonych przez inwestorów venture capital.

Wnioski można zgłaszać na adres TAXUD-D2-Consultation@ec.europa.eu nie później niż do dnia 5 listopada 2012 r.