W marcu 2015 roku Komisja Europejska zaproponowała pakiet dotyczący przejrzystości podatkowej przedsiębiorstw, którego częścią jest propozycja wprowadzenia automatycznej wymiany informacji pomiędzy państwami członkowskimi w zakresie ich indywidualnych interpretacji prawa podatkowego.

Natomiast w czerwcu Komisja przedstawiła plan działania na rzecz bardziej sprawiedliwego i bardziej wydajnego systemu opodatkowania przedsiębiorstw w UE. Najważniejszym elementem planu jest wznowienie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych (CCCTB) oraz ramy zapewniające efektywne opodatkowanie zysków tam, gdzie zostały wypracowane.

Zobacz: KE chce ujednolicenia bazy podatku dla firm w Unii Europejskiej >>

"Zawartość planu działania jest relatywnie dobra, ale niewystarczająco ambitna. Przede wszystkim chcę podkreślić pilność sytuacji. Musimy wykorzystać okazję do politycznego działania" – komentował poseł Alain Lamassoure (EPL, Francja), przewodniczący specjalnej Komisji ds. Interpretacji Prawa Podatkowego (TAXE).

Parlamentarna komisja specjalna zajmująca się "interpretacją prawa podatkowego w państwach członkowskich UE i innymi działaniami, których skutkiem jest preferencyjne traktowanie w dziedzinie opodatkowania" działa od lutego 2015. Komisja podsumuje swoje ustalenia w raporcie, który zostanie przyjęty prawdopodobnie na listopadowej sesji plenarnej. Prace komisji TAXE relacjonujemy na bieżąco w najważniejszym temacie.