W opublikowanym przez Komisję Europejską wniosku przewiduje się m.in. utworzenie jednolitego dla całej UE zestawu wymogów, które spełniać powinny firmy w zakresie wypełniania deklaracji dla podatku od towarów i usług. Przedsiębiorcy składaliby deklarację VAT co miesiąc, natomiast mikroprzedsiębiorcy tylko raz na kwartał. Zaproponowano również zniesienie rocznego obowiązku składania informacji podsumowujących. Istotnym uproszczeniem ma być elektroniczny system składania deklaracji.

– Wprowadzenie standardowej deklaracji VAT stwarza korzystną sytuację. Przedsiębiorstwa będą mogły skorzystać z uproszczonych procedur, zmniejszenia kosztów oraz ograniczenia biurokracji. Rządy otrzymają nowe narzędzie służące do poprawy przestrzegania przepisów dotyczących podatku VAT, które powinno przyczynić się do zwiększenia ich dochodów – wyjaśnił unijny komisarz ds. podatków, Algirdas Semeta.